----------------------------------------------------------------------------------------------
HN1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN
HN2 :  Hoàn Kiếm Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2KxplRl
HN3 : Thanh Xuân Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2yZZQDv
HN4 : Long Biên Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2JcDfDN
----------------------------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG ĐẪN DỊCH BÀI OCG
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

     


0 - 2,050,000 VNĐ        

Build thế nào với support Traptrix, Spellbook sau box COTD???

Như các bạn cũng đã biết ở trong box Code Of The Duelist chũng ta có 2 support mới cho Traptrix, Spellbook:


Traptrix Coronatus
Level 4/EARTH/Insect/Effect
ATK 1500/DEF 1300
Unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Traptrix" monster from your Deck to your hand. Once per turn, during either player's turn: You can target 1 Set Spell/Trap Card you control; return that target to the hand, then you can Set 1 Spell/Trap Card from your hand.
Tạm dịch :

Không bị ảnh hưởng bởi những hiệu ứng của Bài Bẫy tên"Hole".
Khi lá bài này Triệu Hồi Bình Thường : Bạn có thể lấy 1 quái vật "Traptrix" từ trong bộ bài lên tay. Trong mỗi lượt, của cả hai người chơi : Bạn có thể chọn mục tiêu tới 1 lá bài Ma Pháp/Bẫy úp của bạn đang điều khiển; đẩy mục tiêu đó lên tay, sau đó bạn có thể úp lại 1 Ma Pháp/Bẫy từ tay.

 

Đánh Giá : Như vậy Traptrix cũng đã có Chủ Bài, tất cả mọi card search đều là chủ bài :v :v
Còn effect đẩy set card lên rồi up là lại ngoài việc né tránh những card destroys Spell/Trap như Twin Twinters hay MST,v.v..... thì ad vẫn chưa biết move nào hay hơn :)) nhờ các bạn đóng góp thêm cho ad ^^

Spellbook of Rudra
Ma Phái Bình Thường
Send to the Graveyard, 1 Spellcaster-Type monster you control or 1 "Spellbook" card in your hand or field, except "Spellbook of Rudra", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Rudra" per turn.
Tạm dịch

Đưa tới Mộ, 1 quái vật kiểu-Spellcaster bạn đang điều khiển hoặc 1 lá "Spellbook" trên tay hoặc sân,ngoại trừ "Spellbook of Rudra", và nếu làm vậy, rút 2 lá bài. Bạn chỉ duy nhất có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Rudra" trong lượt.

Đánh giá : Đây thành staple cho các deck Spellcaster chung chứ không nói riêng cho deck Spellbook. Một card đổi 2 lấy hand mới rất dễ dàng. Mạnh hơn Wonder Wand bởi không phải target trước khi bị đối thủ chain Twin Twister hay MST vào làm mất effect của Wonder Wand.

Decklist Build support mới tham khảo :
Deck H.A.T(Traptrix)
Deck Spellbook Wind Witch

Nguồn : @ani_yp/Twitter
Biên tập và viết bởi : Anh Kai
CHÚ Ý :
+ Bài viết do tạp chí CARDGAMEVNSHOP.COM tổng hợp và biên tập, yêu cầu ghi nguồn vào cuối mỗi bài viết copy ở page khác để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hỗ trợ tinh thần cho các biên tập viên cố gắng trong những bài viết sau.

+ Tạp Chí CARDGAMEVNSHOP.COM khuyến khích các bạn nhận xét, đóng góp ý tưởng hay và tích cực hoặc những bài viết mới về địa chỉ http://facebook.com/X.GODTeam.

TIN TỨC KHÁC
  • Điện Thoại : 0967.114.190(Trung Hiếu)
      0972450054
  • Vui lòng đợi ...

    Đặt mua sản phẩm

    Xem nhanh sản phẩm