----------------------------------------------------------------------------------------------
HN1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN
HN2 :  Hoàn Kiếm Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2KxplRl
HN3 : Thanh Xuân Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2yZZQDv
HN4 : Long Biên Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2JcDfDN
----------------------------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG ĐẪN DỊCH BÀI OCG
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

     


0 - 2,050,000 VNĐ        
[SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters
 • Xem toàn bộ hình ảnh

  [SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters

  [SPRG-KR]Gói Raging Masters Yugioh Chính Hãng tại Việt Nam
  Bao gồm deck : Gem-Knight, D/D/D, X-Saber
  Đặt hàng sản phẩm -40%
  Giá bán : 300,000 VNĐ
  Giá thị trường : 500,000 VNĐ
  Sản phẩm TẠM HẾT HÀNG
  Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
  [SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters

  [SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters

  [SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters

  [SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters

  [SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters

  [SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters

  [SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters

  [SPRG-KR]Gói Thẻ Bài Yugioh! Raging Masters
  Thu gọn


  CHI TIẾT SẢN PHẨM
  SPRG-KR001 D/D Lilith D디D디 릴리스 Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR002 D/D Night Howling D디D디 나이트 하울링 Super Rare Tuner monster
  SPRG-KR003 D/D Magical Astronomer Galilei D디D디 마도현자 갈릴레이 Common
  Normal Parallel Rare
  Pendulum Monster
  SPRG-KR004 D/D Magical Astronomer Kepler D디D디 마도현자 케플러 Common
  Normal Parallel Rare
  Pendulum Monster
  SPRG-KR005 D/D/D Hell Armageddon the Cruel End Overlord D디D디D디 사위왕 헬 아마게돈 Secret Rare Pendulum Monster
  SPRG-KR006 D/D/D Blaze Overlord Temujin D디D디D디 열화왕 테무진 Secret Rare Fusion Monster
  SPRG-KR007 D/D/D Gale Overlord Alexander D디D디D디 질풍왕 알렉산더 Secret Rare Synchro Monster
  SPRG-KR008 Covenant with the Hellgate   Super Rare Continuous Spell Card
  SPRG-KR009 Covenant with the Swamp King   Common
  Normal Parallel Rare
  Continuous Spell Card
  SPRG-KR010 Covenant with the Valkyrie   Common
  Normal Parallel Rare
  Continuous Trap Card
  SPRG-KR011 Lease Laundering   Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Trap Card
  SPRG-KR012 D/D/D Resource Management   Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Trap Card
  SPRG-KR013 D/D Recruit   Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Trap Card
  SPRG-KR014 X-Saber Airbellum X-세이버 에어벨룬 Common
  Normal Parallel Rare
  Tuner monster
  SPRG-KR015 X-Saber Pashuul X-세이버 파시울 Common
  Normal Parallel Rare
  Tuner monster
  SPRG-KR016 XX-Saber Faultroll X더블X엑스-세이버 폴트롤 Super Rare Effect Monster
  SPRG-KR017 XX-Saber Ragigura X더블X엑스-세이버 레이지그라 Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR018 XX-Saber Fulhelmknight X더블X엑스-세이버 풀헴나이트 Common
  Normal Parallel Rare
  Tuner monster
  SPRG-KR019 XX-Saber Emmersblade   Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR020 XX-Saber Boggart Knight X더블X엑스-세이버 보가트 나이트 Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR021 XX-Saber Darksoul   Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR022 XX-Saber Gottoms   Common
  Normal Parallel Rare
  Synchro Monster
  SPRG-KR023 X-Saber Souza X-세이버 소우저 Common
  Normal Parallel Rare
  Synchro Monster
  SPRG-KR024 M-X-Saber Invoker M.X-세이버 인보커 Super Rare Xyz Monster
  SPRG-KR025 Saber Reflect   Common
  Normal Parallel Rare
  Quick-Play Spell Card
  SPRG-KR026 Gottoms' Emergency Call 가톰즈의 긴급지령 Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Trap Card
  SPRG-KR027 Gem-Knight Garnet 젬나이트 가넷 Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Monster
  SPRG-KR028 Gem-Knight Sapphire 젬나이트 사피아 Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Monster
  SPRG-KR029 Gem-Knight Tourmaline 젬나이트 르말린 Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Monster
  SPRG-KR030 Gem-Knight Crystal   Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Monster
  SPRG-KR031 Gem-Knight Alexandrite 젬나이트 알렉산드 Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR032 Gem-Knight Obsidian 젬나이트 오브시디어 Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR033 Gem-Knight Lazuli   Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR034 Gem-Armadillo 젬 레시스 Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR035 Gem-Knight Ruby   Common
  Normal Parallel Rare
  Fusion Monster
  SPRG-KR036 Gem-Knight Aquamarine   Common
  Normal Parallel Rare
  Fusion Monster
  SPRG-KR037 Gem-Knight Topaz 젬나이트 파즈 Common
  Normal Parallel Rare
  Fusion Monster
  SPRG-KR038 Gem-Knight Citrine   Common
  Normal Parallel Rare
  Fusion Monster
  SPRG-KR039 Gem-Knight Amethyst   Common
  Normal Parallel Rare
  Fusion Monster
  SPRG-KR040 Gem-Knight Prismaura   Common
  Normal Parallel Rare
  Fusion Monster
  SPRG-KR041 Gem-Knight Zirconia 젬나이트 지르코니아 Common
  Normal Parallel Rare
  Fusion Monster
  SPRG-KR042 Gem-Knight Master Diamond 젬나이트마스터 다이아 Super Rare Fusion Monster
  SPRG-KR043 Gem-Knight Fusion 젬나이트 퓨전 Super Rare Normal Spell Card
  SPRG-KR044 Absorb Fusion   Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Spell Card
  SPRG-KR045 Fragment Fusion   Common
  Normal Parallel Rare
  Normal Trap Card
  SPRG-KR046 Constellar Sheratan   Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR047 Constellar Algiedi 세이크리드 그레디 Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR048 Constellar Pollux 세이크리드 폴룩스 Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR049 Constellar Kaus 세이크리드 카우스트 Common
  Normal Parallel Rare
  Effect Monster
  SPRG-KR050 Constellar Sombre 세이크리드 솜브레스 Super Rare Effect Monster
  SPRG-KR051 Constellar Pleiades 세이크리드 프레아데스 Super Rare Xyz Monster
  SPRG-KR052 Constellar Praesepe   Common
  Normal Parallel Rare
  Xyz Monster
  SPRG-KR053 Constellar Ptolemy M7 세이크리드 트레미스M7 Super Rare Xyz Monster
  SPRG-KR054 Constellar Tempest   Common
  Normal Parallel Rare
  Continuous Spell Card
  SPRG-KR055 Elemental HERO Terra Firma 엘리멘틀 히어로 디 어스 Super Rare Fusion Monster
  SPRG-KR056 Elemental HERO Great Tornado G엘리멘틀 히어로 Great TORNADO Super Rare Fusion Monster
  SPRG-KR057 Mist Wurm 미스트 우옴 Super Rare Synchro Monster
  SPRG-KR058 Vulcan the Divine 수신 발칸 Super Rare Synchro Monster
  SPRG-KR059 Wind-Up Arsenal Zenmaioh 발조장공 태엽오 Super Rare Xyz Monster
  SPRG-KR060 Armored Kappa 아머 갑파 Super Rare Xyz Monster


  --------------------------
  ☎ Hotline: (+84)967114190
   Website: www.cardgamevnshop.com

  CS1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN(Mở 14:00pm)
  CS2 : số 30A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN(Mở 15:00pm)
  CS3 : số 2, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN(Mở 15:00pm)  BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
  SẢN PHẨM KHÁC
 • Điện Thoại : 0967.114.190(Trung Hiếu)
    0972450054
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm