----------------------------------------------------------------------------------------------
HN1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN
HN2 :  Hoàn Kiếm Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2KxplRl
HN3 : Thanh Xuân Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2yZZQDv
HN4 : Long Biên Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2JcDfDN
----------------------------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG ĐẪN DỊCH BÀI OCG
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

     


0 - 2,050,000 VNĐ        
SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!
 • Xem toàn bộ hình ảnh

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!
  Đặt hàng sản phẩm
  Giá bán : 150,000 VNĐ
  Sản phẩm TẠM HẾT HÀNG
  Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!
  Thu gọn


  CHI TIẾT SẢN PHẨM

  SHVI-KR Shining Victories Gói Thẻ Bài Yugioh!

  Danh Sách Lá Bài :
  SHVI-KR001 Angel Trumpeter 엔젤 트럼피터 Normal Rare Normal Tuner monster
  SHVI-KR002 Performapal Sellshell Crab EM엔터메이트 집주인소라게 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR003 Performapal Odd-Eyes Light Phoenix EM엔터메이트 오드아이즈 라이트피닉스 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR004 Performapal Odd-Eyes Unicorn EM엔터메이트 오드아이즈 유니콘 Rare Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR005 Performapal Fireflux EM엔터메이트 반딧불스 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR006 Speedroid Den-Den Daiko Duke SR스피드로이드 전전 대공 Rare Effect Tuner monster
  SHVI-KR007 Speedroid Pachingo-Kart SR스피드로이드 파칭고카트 Rare Effect Monster
  SHVI-KR008 Lunalight Blue Cat 문라이트 블루 캣 Rare Effect Monster
  SHVI-KR009 Lunalight Purple Butterfly 문라이트 퍼플 버터플라이 Common Effect Monster
  SHVI-KR010 Lunalight White Rabbit 문라이트 화이트 래빗 Common Effect Monster
  SHVI-KR011 Lunalight Black Sheep 문라이트 블랙 시프 Common Effect Monster
  SHVI-KR012 Lunalight Wolf 문라이트 울프 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR013 Lunalight Tiger 문라이트 타이거 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR014 Raidraptor - Avenge Vulture R레이드R랩터즈-어벤지 벌쳐 Common Effect Monster
  SHVI-KR015 Raidraptor - Pain Lanius R레이드R랩터즈-페인 레이니어스 Rare Effect Monster
  SHVI-KR016 Raidraptor - Booster Strix R레이드R랩터즈-부스터 스트릭스 Common Effect Monster
  SHVI-KR017 Blackwing - Decay the Ill Wind BF블랙페더-조풍의 데스 Common Effect Tuner monster
  SHVI-KR018 Dragon Spirit of White 하얀 영룡 Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Monster
  SHVI-KR019 Protector with Eyes of Blue 파란 눈의 호인 Common Effect Tuner monster
  SHVI-KR020 Sage with Eyes of Blue 파란 눈의 현사 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Tuner monster
  SHVI-KR021 Master with Eyes of Blue 파란 눈의 제사 Common Effect Tuner monster
  SHVI-KR022 The White Stone of Ancients 태고의 백석 Rare Effect Tuner monster
  SHVI-KR023 Lector Pendulum, the Dracoverlord 용마왕 렉터P펜듈럼 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR024 Amorphage Gluttony 아모르파지 가스톨 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR025 Amorphage Lechery 아모르파지 룩스 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR026 Amorphage Greed 아모르파지 프레스토 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR027 Amorphage Envy 아모르파지 캬붐 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR028 Amorphage Wrath 아모르파지 올가 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR029 Amorphage Pride 아모르파지 휴펠 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR030 Amorphage Sloth 아모르파지 노테스 Rare Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR031 Amorphage Goliath 아모르파지 이리튬 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR032 Dinomist Spinos 다이너미스트 스피노스 Common Effect Pendulum Monster
  SHVI-KR033 Digital Bug Cocoondenser 디지털 버그-커쿤덴서 Common Effect Monster
  SHVI-KR034 Digital Bug Centibit 디지털 버그-센티비트 Common Effect Monster
  SHVI-KR035 Digital Bug Websolder 디지털 버그-웹솔더 Common Effect Monster
  SHVI-KR036 Red-Eyes Toon Dragon 붉은 눈의 툰 드래곤 Rare Toon Monster
  SHVI-KR037 Ryu Okami 용대신 Common Effect Monster
  SHVI-KR038 Tenmataitei 천마대제 Rare Effect Monster
  SHVI-KR039 Spirit of the Fall Wind 이풍의 정령 Rare Effect Monster
  SHVI-KR040 Ghost Reaper & Winter Cherries 부유벚꽃 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Tuner monster
  SHVI-KR041 Gendo the Ascetic Monk 수선승 겐도우 Common Effect Monster
  SHVI-KR042 Deskbot 009 분보그0제로0제로9나인 Common Effect Monster
  SHVI-KR043 Dicelops 사이코롭스 Normal Rare Effect Monster
  SHVI-KR044 Amorphactor Pain, the Imagination Dracoverlord 허용마왕 아모르펙터P사이코 Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Ritual Monster
  SHVI-KR045 Bloom Prima the Melodious Choir 환주의 화가성블룸 프리마 Rare Effect Fusion Monster
  SHVI-KR046 Lunalight Cat Dancer 문라이트 캣 댄서 Rare Effect Fusion Monster
  SHVI-KR047 Lunalight Panther Dancer 문라이트 판서 댄서 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Fusion Monster
  SHVI-KR048 Lunalight Leo Dancer 문라이트 라이오 댄서 Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Fusion Monster
  SHVI-KR049 Crystal Wing Synchro Dragon 크리스탈윙 싱크로 드래곤 Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Holographic Rare
  Effect Synchro Monster
  SHVI-KR050 Hi-Speedroid Puzzle H하이S스피드R로이드 쾌도난파 즈루 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Synchro Monster
  SHVI-KR051 Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling A BF어썰트 블랙 페더-눈물비의 치도리 Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Synchro Monster
  SHVI-KR052 Blue-Eyes Spirit Dragon 푸른 눈의 정령룡 Ultra Rare
  Secret Rare
  Ultimate Rare
  Effect Synchro Monster
  SHVI-KR053 Raidraptor - Ultimate Falcon R레이드R랩터즈-얼티미트 팔콘 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Xyz Monster
  SHVI-KR054 Digital Bug Scaradiator 디지털 버그-스카라디에이터 Common Effect Xyz Monster
  SHVI-KR055 Digital Bug Corebage 디지털 버그-코어비지 Rare Effect Xyz Monster
  SHVI-KR056 Digital Bug Rhinosebus 디지털 버그-라이노세버스 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Xyz Monster
  SHVI-KR057 Fortissimo 포르티시모 Common Continuous Spell Card
  SHVI-KR058 Rank-Up-Magic Skip Force RUM랭크 업 매직-스킵 포스 Rare Normal Spell Card
  SHVI-KR059 Mausoleum of White 빛의 영당 Rare Field Spell Card
  SHVI-KR060 Beacon of White 빛의 인도 Common Equip Spell Card
  SHVI-KR061 Forge of the True Dracos 진룡의 자각 Common Normal Spell Card
  SHVI-KR062 Amorphous Persona 아모르파스P페르소나 Common Field Spell Card
  SHVI-KR063 Amorphage Infection 아모르파지 인펙션 Rare Continuous Spell Card
  SHVI-KR064 Bug Matrix 버그 매트릭스 Common Field Spell Card
  SHVI-KR065 Pre-Preparation of Rites 의식의 밑준비 Rare Normal Spell Card
  SHVI-KR066 Fusion Tag 퓨전 태그 Common Normal Spell Card
  SHVI-KR067 Tuner's High 튜너즈 하이 Common Normal Spell Card
  SHVI-KR068 Deskbot Base 분보그 베이스 Common Field Spell Card
  SHVI-KR069 Finite Cards 무념 의 패 Normal Rare Continuous Spell Card
  SHVI-KR070 Re-dyce-cle 또주사위 Common Normal Trap Card
  SHVI-KR071 Lunalight Reincarnation Dance 문라이트 린카네이션 댄스 Common Normal Trap Card
  SHVI-KR072 Amorphage Lysis 아모르파지 라이시스 Common Continuous Trap Card
  SHVI-KR073 Dinomist Eruption 다이너미스트 이럽션 Common Normal Trap Card
  SHVI-KR074 Bug Emergency 버그 이멀전시 Rare Normal Trap Card
  SHVI-KR075 Drowning Mirror Force 파문의 베리어 -웨이브 포스- Super Rare
  Secret Rare
  Normal Trap Card
  SHVI-KR076 Wonder Xyz 원더 엑시즈 Common Normal Trap Card
  SHVI-KR077 Rise to Full Height 인왕의 수호 Common Normal Trap Card
  SHVI-KR078 Bad Aim 프렌들리 파이어 Common Normal Trap Card
  SHVI-KR079 Unwavering Bond 흔들리지 않는 연 Common Counter Trap Card
  SHVI-KR080 Graceful Tear 천사의 눈물 Normal Rare Normal Trap Card
  SHVI-KR081 Dwarf Star Dragon Planeter 왜성룡 플래니터 Common Effect Monster
  SHVI-KR082 Stardust Sifr Divine Dragon 성광신룡 스타더스트 쉬프르 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Synchro Monster
  SHVI-KR083 Hot Red Dragon Archfiend King Calamity 염마룡왕 레드 데몬 캘러미티 Rare Effect Synchro Monster
  SHVI-KR084 Priestess with Eyes of Blue 파란 눈의 무녀 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Tuner monster
  SHVI-KR085 Blue-Eyes Twin Burst Dragon 푸른 눈의 쌍폭렬룡 Super Rare
  Secret Rare
  Effect Fusion Monster


  --------------------------
  ☎ Hotline: (+84)967114190
   Website: www.cardgamevnshop.com

  CS1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN(Mở 14:00pm)
  CS2 : số 30A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN(Mở 15:00pm)
  CS3 : số 2, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN(Mở 15:00pm)  BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
  SẢN PHẨM KHÁC
 • Điện Thoại : 0967.114.190(Trung Hiếu)
    0972450054
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm