----------------------------------------------------------------------------------------------
HN1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN
HN2 :  Hoàn Kiếm Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2KxplRl
HN3 : Thanh Xuân Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2yZZQDv
HN4 : Long Biên Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2JcDfDN
----------------------------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG ĐẪN DỊCH BÀI OCG
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

     


0 - 2,050,000 VNĐ        
[BT15-K] Gói Booster Set 15: Infinite Rebirth Bài Cardfight!! Vanguard Chính Hãng

[BT15-K] Gói Booster Set 15: Infinite Rebirth Bài Cardfight!! Vanguard Chính Hãng

Đặt hàng sản phẩm -25%
Giá bán : 30,000 VNĐ
Giá thị trường : 40,000 VNĐ
Sản phẩm TẠM HẾT HÀNG
Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
[BT15-K] Gói Booster Set 15: Infinite Rebirth Bài Cardfight!! Vanguard Chính Hãng

[BT15-K] Gói Booster Set 15: Infinite Rebirth Bài Cardfight!! Vanguard Chính Hãng
Thu gọn


CHI TIẾT SẢN PHẨM

Code Name Grade Clan Trigger Rarity
BT15/000 Star-vader, "Omega" Glendios 3 Link Joker   ЯЯЯ
BT15/001 Revenger, Desperate Dragon 3 Shadow Paladin   RRR+SP
BT15/002 Revenger, Dragruler Phantom 3 Shadow Paladin   RRR+SP
BT15/003 Liberator, Monarch Sanctuary Alfred 3 Gold Paladin   RRR+SP
BT15/004 Dragonic Overlord (Break Ride) 3 Kagerō   RRR+SP
BT15/005 Dragonic Overlord "The Яe-birth" 3 Kagerō   RRR+SP
BT15/006 Star-vader, "Яeverse" Cradle 3 Link Joker   RRR+SP
BT15/007 Silver Thorn Dragon Empress, Venus Luquier 3 Pale Moon   RRR+SP
BT15/008 Blue Storm Karma Dragon, Maelstrom "Яeverse" 3 Aqua Force   RRR+SP
BT15/009 Revenger, Bloodmaster 2 Shadow Paladin   RR
BT15/010 Hellrage Revenger, Quesal 1 Shadow Paladin   RR
BT15/011 Black-winged Swordbreaker 1 Shadow Paladin   RR
BT15/012 Liberator, Holy Shine Dragon 3 Gold Paladin   RR
BT15/013 Liberator, Star Rain Trumpeter 2 Gold Paladin   RR+SP
BT15/014 Dragonic Burnout 2 Kagerō   RR+SP
BT15/015 Dragon Knight, Gimel 1 Kagerō   RR
BT15/016 Star-vader, Freezeray Dragon 3 Link Joker   RR
BT15/017 Blue Storm Guardian Dragon, Icefall Dragon 1 Aqua Force   RR
BT15/018 Machining Spark Hercules 3 Megacolony   RR+SP
BT15/019 Unrivaled Blade Rogue, Cyclomatooth 3 Megacolony   RR+SP
BT15/020 Machining Ladybug 1 Megacolony   RR
BT15/021 Sharp Fang Witch, Fodla 3 Shadow Paladin   R
BT15/022 Cursed Lancer 2 Shadow Paladin   R
BT15/023 Wily Revenger, Mana 2 Shadow Paladin   R
BT15/024 Judgebau Revenger 0 Shadow Paladin   R
BT15/025 Red Rainbow Liberator, Balin 2 Gold Paladin   R
BT15/026 White Rainbow Liberator, Balan 1 Gold Paladin   R
BT15/027 Starry Skies Liberator, Guinevere 1 Gold Paladin   R
BT15/028 Yearning Liberator, Arum 0 Gold Paladin   R
BT15/029 Lizard Soldier, Fargo 0 Kagerō   R
BT15/030 Star-vader, Magnet Hollow 2 Link Joker   R
BT15/031 Star-vader, Cold Death Dragon 2 Link Joker   R
BT15/032 Taboo Star-vader, Rubidium 1 Link Joker   R
BT15/033 Star-vader, Ruin Magician 1 Link Joker   R
BT15/034 Star-vader, Worldline Dragon 0 Link Joker   R
BT15/035 Nightmare Doll, Carroll 3 Pale Moon   R
BT15/036 Silver Thorn Assistant, Zelma 1 Pale Moon   R
BT15/037 Marinefall Dragon 3 Aqua Force   R
BT15/038 Blue Storm Marine General, Gregorios 2 Aqua Force   R
BT15/039 Blue Storm Battle Princess, Crysta Elizabeth 1 Aqua Force   R
BT15/040 Blue Storm Cadet, Marios 0 Aqua Force   R
BT15/041 Machining Red Soldier 2 Megacolony   R
BT15/042 Machining Locust 1 Megacolony   R
BT15/043 Gigantech Keeper 3 Shadow Paladin   C
BT15/044 Overcoming Revenger, Rukea 2 Shadow Paladin   C
BT15/045 Demon World Castle, Sturmangriff 2 Shadow Paladin   C
BT15/046 Sharp Point Revenger, Shadow Lancer 1 Shadow Paladin   C
BT15/047 Self-control Revenger, Rakia 1 Shadow Paladin   C
BT15/048 Eloquence Revenger, Glonn 1 Shadow Paladin   C
BT15/049 Wing Edge Panther 0 Shadow Paladin   C
BT15/050 Guutgal 3 Gold Paladin   C
BT15/051 History Liberator, Merron 2 Gold Paladin   C
BT15/052 Mastigal 2 Gold Paladin   C
BT15/053 Sharp Point Liberator, Gold Lancer 1 Gold Paladin   C
BT15/054 Physical Force Liberator, Zorron 1 Gold Paladin   C
BT15/055 Lucky Sign Rabbit 1 Gold Paladin   C
BT15/056 Flower Gardener 0 Gold Paladin   C
BT15/057 Demonic Dragon Berserker, Houkenyasha 3 Kagerō   C
BT15/058 Dragon Knight, Dalette 2 Kagerō   C
BT15/059 Wyvern Strike, Jiet 2 Kagerō   C
BT15/060 Eternal Bringer Griffin 1 Kagerō   C
BT15/061 Violence Horn Dragon 1 Kagerō   C
BT15/062 Dragon Knight, Razer (Grade 1) 1 Kagerō   C
BT15/063 Lizard Soldier, Grom 1 Kagerō   C
BT15/064 Demonic Dragon Mage, Apalala 0 Kagerō Critical C
BT15/065 Treasure Hunt Dracokid 0 Kagerō Draw C
BT15/066 Fire of Determination, Puralis 0 Kagerō Stand C
BT15/067 Dragon Dancer, Therese 0 Kagerō Heal C
BT15/068 Soundless Archer, Conductance 3 Link Joker   C
BT15/069 Negligible Hydra 2 Link Joker   C
BT15/070 Planet Collapse Star-vader, Erbium 1 Link Joker   C
BT15/071 Imaginary Orthos 1 Link Joker   C
BT15/072 Engraving Star-vader, Praseodymium 1 Link Joker   C
BT15/073 Origin Fist, Big Bang 0 Link Joker   C
BT15/074 Star-vader, Sparkdoll 0 Link Joker Critical C
BT15/075 Star-vader, Jeiratail 0 Link Joker Draw C
BT15/076 Star-vader, Brushcloud 0 Link Joker Stand C
BT15/077 Recollection Star-vader, Tellurium 0 Link Joker Heal C
BT15/078 Silver Thorn, Upright Lion 2 Pale Moon   C
BT15/079 Miss Direction 2 Pale Moon   C
BT15/080 Brassie Bunny 1 Pale Moon   C
BT15/081 Silver Thorn Beast Tamer, Emile 0 Pale Moon   C
BT15/082 Titan of the Capturing Arm 3 Aqua Force   C
BT15/083 Blue Storm Marine General, Lysandros 3 Aqua Force   C
BT15/084 Blue Storm Soldier, Tempest Assault 2 Aqua Force   C
BT15/085 Blue Storm Marine General, Spyros 2 Aqua Force   C
BT15/086 Mobile Battleship, Cetus 2 Aqua Force   C
BT15/087 Blue Storm Marine General, Hermes 1 Aqua Force   C
BT15/088 Blue Storm Soldier, Tempest Blader 1 Aqua Force   C
BT15/089 Swim Patrol Jellyfish Soldier 1 Aqua Force   C
BT15/090 Battle Siren, Ketty 0 Aqua Force   C
BT15/091 Blue Storm Soldier, Missile Trooper 0 Aqua Force Critical C
BT15/092 Blue Storm Battle Princess, Doria 0 Aqua Force Draw C
BT15/093 Angler Soldier of the Blue Storm Fleet 0 Aqua Force Stand C
BT15/094 Blue Storm Soldier, Kitchen Sailor 0 Aqua Force Heal C
BT15/095 Machining Tarantula 2 Megacolony   C
BT15/096 Machining Papilio 2 Megacolony   C
BT15/097 Machining Black Soldier 1 Megacolony   C
BT15/098 Machining Caucasus 1 Megacolony   C
BT15/099 Machining Little Bee 0 Megacolony   C
BT15/100 Machining Scorpion 0 Megacolony Critical C
BT15/101 Machining Bombyx 0 Megacolony Heal C
BT15/102 Machining Cicada 0 Megacolony Stand C


--------------------------
☎ Hotline: (+84)967114190
 Website: www.cardgamevnshop.com

CS1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN(Mở 14:00pm)
CS2 : số 30A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN(Mở 15:00pm)
CS3 : số 2, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN(Mở 15:00pm)BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
SẢN PHẨM KHÁC
  • Điện Thoại : 0967.114.190(Trung Hiếu)
      0972450054
  • Vui lòng đợi ...

    Đặt mua sản phẩm

    Xem nhanh sản phẩm