----------------------------------------------------------------------------------------------
HN1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN
HN2 :  Hoàn Kiếm Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2KxplRl
HN3 : Thanh Xuân Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2yZZQDv
HN4 : Long Biên Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2JcDfDN
----------------------------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG ĐẪN DỊCH BÀI OCG
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

     


0 - 2,050,000 VNĐ        
Booster Set 7: Rampage of the Beast King Bài Cardfight!! Vanguard Chính Hãng

Booster Set 7: Rampage of the Beast King Bài Cardfight!! Vanguard Chính Hãng

Đặt hàng sản phẩm -29%
Giá bán : 25,000 VNĐ
Giá thị trường : 35,000 VNĐ
Sản phẩm TẠM HẾT HÀNG
Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
Booster Set 7: Rampage of the Beast King Bài Cardfight!! Vanguard Chính Hãng

Booster Set 7: Rampage of the Beast King Bài Cardfight!! Vanguard Chính Hãng
Thu gọn


CHI TIẾT SẢN PHẨM
Code Name Grade Clan Trigger Rarity
BT07/001 School Hunter, Leo-pald 3 Great Nature   RRR+SP
BT07/002 Guardian of Truth, Lox 3 Great Nature   RRR+SP
BT07/003 Binoculus Tiger 2 Great Nature   RRR+SP
BT07/004 Silver Thorn Dragon Tamer, Luquier 3 Pale Moon   RRR+SP
BT07/005 Dark Lord of Abyss 3 Dark Irregulars   RRR+SP
BT07/006 Emerald Witch, LaLa 1 Oracle Think Tank   RRR+SP
BT07/007 White Hare in the Moon's Shadow, Pellinore 3 Gold Paladin   RRR+SP
BT07/008 Chief Nurse, Shamsiel 3 Angel Feather   RRR+SP
BT07/009 School Dominator, Apt 3 Great Nature   RR+SP
BT07/010 Lamp Camel 2 Great Nature   RR
BT07/011 Monoculus Tiger 1 Great Nature   RR+SP
BT07/012 Cable Sheep 1 Great Nature   RR
BT07/013 Sword Magician, Sarah 3 Pale Moon   RR+SP
BT07/014 Fire Breeze, Carrie 2 Pale Moon   RR
BT07/015 Peek-a-boo 2 Pale Moon   RR
BT07/016 Magician of Quantum Mechanics 1 Pale Moon   RR
BT07/017 Blade Wing Reijy 3 Dark Irregulars   RR+SP
BT07/018 Emblem Master 2 Dark Irregulars   RR
BT07/019 Yellow Bolt 1 Dark Irregulars   RR
BT07/020 Listener of Truth, Dindrane 1 Gold Paladin   RR
BT07/021 Pencil Hero, Hammsuke 3 Great Nature   R
BT07/022 Dumbbell Kangaroo 3 Great Nature   R
BT07/023 Magnet Crocodile 3 Great Nature   R
BT07/024 Law Official, Lox 2 Great Nature   R
BT07/025 Pencil Squire, Hammsuke 1 Great Nature   R
BT07/026 Thermometer Giraffe 1 Great Nature   R
BT07/027 Tank Mouse 1 Great Nature   R
BT07/028 Flask Marmoset 0 Great Nature   R
BT07/029 Midnight Invader 3 Pale Moon   R
BT07/030 Dancing Princess of the Night Sky 2 Pale Moon   R
BT07/031 Bull's Eye, Mia 1 Pale Moon   R
BT07/032 Purple Trapezist 1 Pale Moon   R
BT07/033 Evil Eye Basilisk 3 Dark Irregulars   R
BT07/034 Hades Carriage of the Witching Hour 2 Dark Irregulars   R
BT07/035 Free Traveler 2 Dark Irregulars   R
BT07/036 Courting Succubus 1 Dark Irregulars   R
BT07/037 Sky Witch, NaNa 3 Oracle Think Tank   R
BT07/038 Battle Sister, Glace 2 Oracle Think Tank   R
BT07/039 Little Witch, LuLu 0 Oracle Think Tank   R
BT07/040 Photon Archer, Griflet 3 Gold Paladin   R
BT07/041 Lop Ear Shooter 2 Gold Paladin   R
BT07/042 Spring Breeze Messenger 0 Gold Paladin   R
BT07/043 Calculator Hippo 3 Great Nature   C
BT07/044 Schoolbag Sea Lion 3 Great Nature   C
BT07/045 Red Pencil Rhino 2 Great Nature   C
BT07/046 Pencil Knight, Hammsuke 2 Great Nature   C
BT07/047 Globe Armadillo 2 Great Nature   C
BT07/048 Explosion Scientist, Bunta 2 Great Nature   C
BT07/049 Multimeter Giraffe 2 Great Nature   C
BT07/050 Canvas Koala 2 Great Nature   C
BT07/051 Thumbtack Fighter, Resanori 1 Great Nature   C
BT07/052 Tick Tock Flamingo 1 Great Nature   C
BT07/053 Bringer of Knowledge, Lox 1 Great Nature   C
BT07/054 Element Glider 1 Great Nature   C
BT07/055 Failure Scientist, Ponkichi 1 Great Nature   C
BT07/056 Feather Penguin 1 Great Nature   C
BT07/057 Hula Hoop Capybara 1 Great Nature   C
BT07/058 Acorn Master 0 Great Nature   C
BT07/059 Schoolyard Prodigy, Lox 0 Great Nature   C
BT07/060 Triangle Cobra 0 Great Nature Critical C
BT07/061 Fortune-bringing Cat 0 Great Nature Draw C
BT07/062 Alarm Chicken 0 Great Nature Stand C
BT07/063 Eraser Alpaca 0 Great Nature Stand C
BT07/064 Dictionary Goat 0 Great Nature Heal C
BT07/065 Ruler Chameleon 0 Great Nature Critical C
BT07/066 Nightmare Doll, Amy 3 Pale Moon   C
BT07/067 Dreamy Fortress 2 Pale Moon   C
BT07/068 See-saw Game Loser 2 Pale Moon   C
BT07/069 Drawing Dread 2 Pale Moon   C
BT07/070 Jumping Glenn 1 Pale Moon   C
BT07/071 Dreamy Ammonite 1 Pale Moon   C
BT07/072 See-saw Game Winner 1 Pale Moon   C
BT07/073 Pinky Piggy 1 Pale Moon   C
BT07/074 Girl Who Crossed the Gap 0 Pale Moon   C
BT07/075 Innocent Magician 0 Pale Moon   C
BT07/076 Flyer Flyer 0 Pale Moon Draw C
BT07/077 Cracker Musician 0 Pale Moon Stand C
BT07/078 Popcorn Boy 0 Pale Moon Heal C
BT07/079 Poison Juggler 0 Pale Moon Critical C
BT07/080 Demon Chariot of the Witching Hour 3 Dark Irregulars   C
BT07/081 Beast in Hand 2 Dark Irregulars   C
BT07/082 Cyber Beast 2 Dark Irregulars   C
BT07/083 Demon Bike of the Witching Hour 1 Dark Irregulars   C
BT07/084 Beautiful Harpuia 1 Dark Irregulars   C
BT07/085 Mirage Maker 1 Dark Irregulars   C
BT07/086 Rune Weaver 1 Dark Irregulars   C
BT07/087 Greedy Hand 0 Dark Irregulars   C
BT07/088 Devil in Shadow 0 Dark Irregulars   C
BT07/089 Mad Hatter of Nightmareland 0 Dark Irregulars Draw C
BT07/090 Hungry Egg of Nightmareland 0 Dark Irregulars Stand C
BT07/091 Cheshire Cat of Nightmareland 0 Dark Irregulars Heal C
BT07/092 Dark Knight of Nightmareland 0 Dark Irregulars Critical C
BT07/093 Battle Sister, Souffle 3 Oracle Think Tank   C
BT07/094 Oracle Guardian, Shisa 2 Oracle Think Tank   C
BT07/095 Moonsault Swallow 1 Oracle Think Tank   C
BT07/096 Battle Sister, Eclair 0 Oracle Think Tank   C
BT07/097 Master of Pain 2 Gold Paladin   C
BT07/098 Disciple of Pain 1 Gold Paladin   C
BT07/099 Speeder Hound 0 Gold Paladin Draw C
BT07/100 Doctroid Megalos 2 Angel Feather   C
BT07/101 Doctroid Micros 1 Angel Feather   C
BT07/102 Hope Child, Turiel 0 Angel Feather   C


--------------------------
☎ Hotline: (+84)967114190
 Website: www.cardgamevnshop.com

CS1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN(Mở 14:00pm)
CS2 : số 30A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN(Mở 15:00pm)
CS3 : số 2, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN(Mở 15:00pm)BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
SẢN PHẨM KHÁC
  • Điện Thoại : 0967.114.190(Trung Hiếu)
      0972450054
  • Vui lòng đợi ...

    Đặt mua sản phẩm

    Xem nhanh sản phẩm